UNIA EUROPEJSKA POMAGA

22 sierpnia 2022

Kolejne inwestycje realizowane w ramach projektu „Rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Aleksandrów Kujawski” zostały oddane do użytkowania.

W czerwcu 2022 r. odebrano zadanie dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Chrusty oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przybranowo. Wybudowano ok. 1.200 m nowej sieci wodociągowej oraz ok. 300 m sieci sanitarnej. Wykonawcą inwestycji była Firma Handlowo-Usługowa „Krzyś” Krzysztof Wiśniewski w siedzibą w Bądkowie. Całkowity koszt inwestycji to 612.540,00 zł brutto. Natomiast w  dniu 12 lipca 2022 r. zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Ośnie, Służewie i Grabiu. Inwestycja polegała na dostawieniu zbiorników na wodę uzdatnioną oraz wymianie rurociągów technologicznych. W miejscowości Ośno oraz Służewo dostawiono zbiornik po 100 m3 na każdy SUW, natomiast w Grabiu nowy zbiornik o pojemności 50m3. Wykonawcą inwestycji była firma Granimex W.Granops Sp.J z siedzibą w Poznaniu. Całkowity koszt inwestycji to 637.755,00 zł brutto.

Cały czas trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo. Celem jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 150 m3 na dobę. Wykonawcą tego zadania jest Firma Inżynieria Wodna Ziołkiewicz Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie. Zakończenie budowy planuje się na dzień 30 maja 2023 r. Umowa określiła koszt rozbudowy oczyszczalni na kwotę 1.182.030,00 zł brutto.

Celem realizacji inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski poprzez budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Natomiast dodatkowe zbiorniki na wodę uzdatnioną zabezpieczają odpowiednie rezerwy wody w momencie zwiększonych poborów.

Cały projekt pn. „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Aleksandrów Kujawski” jest wspófinansowany w 63,63 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych spółki oraz preferencyjnego kredytu udzielnego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.