ZMIANA CENY ZA DOSTARCZANIE WODY I ZRZUT ŚCIEKÓW

20 września 2022

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od 7 stycznia 2022 roku będzie obowiązywał drugi okres taryfy za wodę i ścieki zatwierdzonej 18.12.2020r. Informujemy, iż cena za dostarczaną wodę pozostanie bez zmian. Jednakże w przypadku ścieków cena będzie wynosić 14,34zł brutto (tj. o 0,13zł brutto więcej niż w poprzednim roku). Dokładne ceny prezentowane są w zestawieniu tabelarycznym. Należy tutaj wspomnieć, że nowe taryfy zatwierdzane są na trzy lata i zmieniają się w poszczególnych okresach.

Cena za wodę:

Przypominamy, iż w zakresie działalności polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę mamy dwie grupy odbiorców, tj.:

Grupa 1 obejmująca odbiorców z terenu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski zasilanych w wodę
w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę [gospodarstwa domowe].

Grupa 2 obejmująca odbiorców z terenu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski zasilanych w wodę
w ramach poboru, uzdatniania i dostarczania wody [pozostałe].

LP.Grupa taryfowaCena netto za 1m³ [zł]Cena brutto za 1m³ [zł]
1Grupa 13,704,00
2Grupa 23,754,05

Cena za ścieki:

W zakresie działalności polegającej na zbiorowym odprowadzeniu ścieków wydzielono jedną grupę odbiorców, obejmującą wszystkich odbiorców usług z terenu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski włączonych do sieci kanalizacyjnej.

LP.Grupa taryfowaCena netto za 1m³ [zł]Cena brutto za 1m³ [zł]
1Grupa 113,4314,50

Załącznik nr 1:

Decyzja PGW Wody Polskie Decyzja nr GD.RZT.70.26.28.2022/D.DW z dnia 26 sierpnia 2022 roku.