Usługi

Wróć

Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe ALGAWA sp. z o.o. coraz wyraźniej akcentuje swoją obecność w sektorze robót drogowych. Obecnie główną linią działalności w branży drogowej jest wykonywanie remontów nawierzchni drogowych metodą wypełnienia i uszczelniania ubytków kruszywem mineralnym otoczonym emulsją bitumiczną oraz profilowanie dróg przy pomocy specjalistycznej równiarki. Świadczymy również na rzecz Gminy Aleksandrów Kujawski usługi wykaszania poboczy, zimowego utrzymania ulic i ciągów pieszo-rowerowych. W planach spółka przewiduje wprowadzenie kolejnych urządzeń i maszyn, co pozwoli na rozszerzenie oferty usług drogowych oraz uzyskiwanie wysokiej jakości realizowanych prac.