Aktualności

< Wróć

SPÓŁKA MA NOWY WIELOLETNI PLAN DZIAŁANIA.

W dniu 27 sierpnia br. Rada Gminy Aleksandrów Kujawski przyjęła „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2022 (…)”. Plan ten jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych GPU ALGAWA sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Dokument zawiera zestawienie zadań inwestycyjnych, które będą zrealizowane […]

czytaj więcej >

W kraju kolejne miejscowości bez wody !!!

Upalne dni powodujące zwiększone pobory doprowadziły do przeciążenia systemów zasilających w wodę. Coraz więcej miast i wsi w Polsce doświadczonych jest również okresowym brakiem wody. „Szczególnie trudna sytuacja panuje w pasie nizin: w województwie lubuskim, na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce i Kujawach”. Apele o oszczędzanie wody wydano m.in. w Kostrzynie, gminie Mosina, Brześciu Kujawskim, gminie Choceń, […]

czytaj więcej >

UWAGA UPAŁY ! OSZCZĘDZAJ WODĘ !

Szanowni Klienci ! Informujemy, że z powodu panujących warunków atmosferycznych [upałów] i bardzo wysokiego zapotrzebowania na wodę dostarczaną przez GPU ALGAWA Sp. z o.o. mogą wystąpić problemy z ciśnieniem wody. Problemy te pojawiają się w godzinach największego rozbioru wody, tj. między 18.00 a 22.00. W związku z tym prosimy o ograniczenie podlewania ogrodów, jak również […]

czytaj więcej >

ROZBUDOWUJEMY KANALIZACJĘ – WRÓCILIŚMY NA OKRĘŻNĄ W STAWKACH

Z początkiem maja br. rozpoczęliśmy drugi etap budowy kanalizacji w ulicy Okrężnej w miejscowości Stawki [Gmina Aleksandrów Kujawski]. W wyniku realizacji inwestycji powstanie dodatkowe 250 m sieci kanalizacyjnej, co wraz z I etapem wyniesie łącznie ok 540 m [zakończony 2016 r.]. Nowo budowana sieć kanalizacyjna w ulicy Okrężnej to układ o charakterze grawitacyjno – tłocznym, […]

czytaj więcej >

Algawa na froncie … robót.

Ostatni czas to okres wzmożonej aktywności w naszym przedsiębiorstwie. Po pierwsze prowadzimy szereg prac przygotowujących nasze sieci, urządzenia do zwiększonych wydajności [okres letni]. Dokonano przeglądów stacji uzdatniania wody, wymieniono pompy głębinowe w części studni, z uwagi na naturalny proces zarastania wirników pomp. Wspólnie z przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego zweryfikowano pozwolenia i działanie urządzeń podlegających kontroli UDT. […]

czytaj więcej >