Aktualności

< Wróć

Algawa na froncie … robót.

Ostatni czas to okres wzmożonej aktywności w naszym przedsiębiorstwie. Po pierwsze prowadzimy szereg prac przygotowujących nasze sieci, urządzenia do zwiększonych wydajności [okres letni]. Dokonano przeglądów stacji uzdatniania wody, wymieniono pompy głębinowe w części studni, z uwagi na naturalny proces zarastania wirników pomp. Wspólnie z przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego zweryfikowano pozwolenia i działanie urządzeń podlegających kontroli UDT.

Po drugie trwa rozbudowa naszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W pierwszych miesiącach bieżącego roku wykonaliśmy 415 m sieci wodociągowych [Łazieniec ulica Krótka oraz Podgórna, Rożno – Parcele, ulica Magnoliowa] oraz 90 m sieci kanalizacyjnej [Łazieniec ul. Podgórna]. W miesiącu kwietniu usunęliśmy również kolizję sieci wodociągowej 55 m z murem oporowym nowo budowanej drogi na ulicy Fiołkowej w Rożno – Parcele. Obecnie kończymy odcinek kanalizacji w ulicy Magnoliowej Rożno – Parcele [ok. 100 m].

W maju br. rozpoczniemy budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Okrężnej, Stawki [ok. 300 metrów] oraz w miejscowości Rudunki, ulica Jana Pawła II [200 m].