Walec 5 ton

< Wróć

Walec 5 ton

HAMM –  5 tonowy hydrauliczny walec  wibracyjny to bardzo sprawne urządzenie i niezbędne w procesach zagęszczania żwiru, potłuczonych kamieni, mieszanki piasek – żwir itp. Posiadany walec ma zastosowanie w budowie wysokiej klasy dróg i dużych obszarów przemysłowych. Walec jest często niezbędnym narzędziem przy realizacji wszelkiego rodzaju robót drogowych.