Aktualności

< Wróć

SPÓŁKA MA NOWY WIELOLETNI PLAN DZIAŁANIA.

W dniu 27 sierpnia br. Rada Gminy Aleksandrów Kujawski przyjęła „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2022 (…)”. Plan ten jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych GPU ALGAWA sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Dokument zawiera zestawienie zadań inwestycyjnych, które będą zrealizowane w latach 2019-2022. Będziemy modernizować stacje uzdatniania wody, budować nowe sieci wodociągowe i sanitarne, wybudujemy oczyszczalnie ścieków, zmodernizujemy system sterowania przepompowni i inne.

[więcej] http://www.algawa.4bip.pl/upload/20190917130240axkcruy6ez37.pdf

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisów prawa a dokładnie z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzenia ścieków.