Ceny wody

W dniu 18 grudnia 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało pozytywną decyzję zatwierdzającą nowe stawki cen za wodę i ścieki. Decyzja została opublikowana na stronie BIP PGW Wody Polskie [link poniżej]:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-28-341-d1-2020-jm.html

Nowe taryfy obowiązują od 7 stycznia 2021 r.

Cena za wodę:

W zakresie działalności polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wydzielono dwie grupy odbiorców:

Grupa 1: 

obejmująca odbiorców z terenu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski zasilanych w wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę [gospodarstwa domowe].

Grupa 2: 

obejmująca odbiorców z terenu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski zasilanych w wodę w ramach poboru, uzdatniania i dostarczania wody [pozostałe].

 

 Lp. Grupa taryfowa Cena netto za 1m³ [zł] Cena brutto za 1m³ [zł]
1 Grupa 1 3,36 3,63
2 Grupa 2 3,41 3,68

 

Cena za ścieki:

W zakresie działalności polegającej na zbiorowym odprowadzeniu ścieków wydzielono jedną grupę odbiorców, obejmująca wszystkich odbiorców usług z terenu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski włączonych do sieci kanalizacyjnej.

Lp.

Grupa taryfowa

Cena netto za 1m³ [zł]

Cena brutto za 1m³  [zł]

1

Grupa 1

13,16

14.21