Usługi Wod-Kan

< Wróć

Wywóz nieczystości płynnych:

Spółka oferuje wywóz nieczystości płynnych – usługi asenizacyjne. Świadczone są one zarówno dla firm jak i dla klientów indywidualnych. Wywóz realizowany jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, ciągnikami rolniczymi przy wykorzystaniu dwóch beczek asenizacyjnych o pojemności 6,7 metra sześciennego oraz 10 metrów sześciennych.

Cena odbioru i wywozu 1 metra sześciennego ścieku to 25zł/metr sześcienny brutto.

 

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych:

Usługi w tym zakresie wykonujemy przy użyciu własnego sprzętu oraz udziale wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Prace prowadzimy zarówno z materiału własnego jak i powierzonego. Dokonujemy również montażu studzienek wodomierzowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.

Wycena poszczególnych przyłączy wykonywana jest indywidualnie na podstawie przedłożonego projektu i uzgodnieniu zakresu prac.

 

Udrażnianie i czyszczenie przyłączy kanalizacyjnych:

Posiadamy na wyposażeniu urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania rur kanalizacyjnych wykorzystujące wodę pod dużym ciśnieniem. Czyścimy przyłącza kanalizacyjne, wpusty do szamb, kanalizacje deszczową oraz przepusty uliczne.

 

Montaż podliczników i dodatkowych urządzeń pomiarowych:

Spółka na zlecenie odbiorcy montuje zestawy podliczników do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej jak też montaż urządzeń pomiarowych (ściekomierzy) na przyłączach kanalizacyjnych odbiorców.