Wodociągi

< Wróć

Ujęcie wody – Grabie

Wydajność stacji wodociągowej Q dmax = 248 m3/dobę i jest uzyskiwana z dwóch studni. Średnioroczna produkcja wody wynosi prawie 120 m3/dobę. Ze stacji wodociągowej woda dostarczana jest za pomocą sieci wodociągowej dla mieszkańców miejscowości: Grabie, Opoki, Opoczki, Zduny oraz Wilkostowo. Łączna długość sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia wynosi – 29,1 km. Sieć magistralna wykonana jest z rur o średnicach od 90 mm do 160 mm. Obecnie ze stacji wodociągowej w Grabiu korzysta około 1000 osób. Stacja wodociągowa w Grabiu to typowy, wolnostojący, parterowy budynek wyposażony w następujące urządzenia:

  • 2 odżelaziacze,
  • 1 aerator,
  • zestaw hydroforowy – 3 pompy II stopnia o wale pionowym,
  • sprężarka mechaniczna, typ WAN-E – szt 1,
  • zbiornik retencyjny wody uzdatnionej – 50m3.