Wodociągi

< Wróć

Ujęcie wody – Kuczek

To największa stacja uzdatniania zlokalizowana na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski o wydajności Q dmax = 2838 m3/dobę. W skład ujęcia wchodzi 9 wierconych studni o wydajności od ok. 33 m3/h do 50 m3/h. Średnioroczna produkcja wody wynosi 1742 m3/dobę. Ze stacji wodociągowej woda dostarczana jest za pomocą sieci wodociągowej dla mieszkańców miejscowości: Kuczek, Odolion, Nowy Ciechocinek, Wygoda, Wołuszewo, Otłoczyn, Słońsk Dolny, Białe Błota oraz miasto Ciechocinek. Łączna długość sieci wodociągowej zasilanej z tego ujęcia wynosi – 58,2 km, w tym rurociągi PVC 57,0 km i rurociągi żeliwne 1,2 km. Sieć magistralna wykonana jest z rur o średnicach od 90 mm do 200 mm. Obecnie ze stacji wodociągowej w Kuczku korzysta około 2 700 mieszkańców gminy oraz część mieszkańców miasta Ciechocinek. Budynek stacji wodociągowej to historyczny obiekt z początku lat dwudziestych XX wieku, który następnie został rozbudowany o dodatkowe hale. Stacja wyposażona jest w następujące urządzenia:

  • 5 filtrów,
  • 2 aeratory,
  • pompownię II stopnia – zestaw hydroforowy,
  • 3 sprężarki mechaniczne, tłokowe,
  • zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej – główny – 500 m3 i awaryjny – 200 m3.