Wodociągi

< Wróć

Ujęcie wody – Służewo

Zatwierdzona wydajność stacji wodociągowej Q dmax = 760 m3/dobę, która uzyskiwana jest z trzech wierconych studni. Średnioroczna produkcja wody wynosi prawie 508 m3/dobę. Ze stacji wodociągowej woda dostarczana jest za pomocą sieci wodociągowej dla mieszkańców 14 miejscowości: Służewo, Służewo-Pole, Przybranowo, Przybranówek, Goszczewo, Broniszewo, Stare Rożno, Rożno-Parcele, Chrusty, Podgaj, Poczałkowo, Poczałkowo Kolonia, Pinino oraz Wólka. Łączna długość sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia wynosi – 69,1 km. Sieć magistralna wykonana jest z rur o średnicach od 90 mm do 160 mm. Obecnie ze stacji wodociągowej w Służewie korzysta około 4100 osób. Stacja wodociągowa w Służewie to typowy, wolnostojący, parterowy budynek wyposażony w następujące urządzenia:

  • 4 odżelaziacze,
  • 2 aeratory,
  • zestaw hydroforowy – 5 szt pomp II stopnia o wale pionowym, firmy Grundfos,
  • sprężarka mechaniczna, typ WAN-E – szt 1,
  • chlorator 1 (na podchloryn sodu) oraz zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej – 2x100m3.