KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Budowa kanalizacji
Miejscowość:
Stawki
Sołectwo:
Stawki
Kategoria inwestycji:
Kanalizacja
Wartość:
30 790,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2019
Dodatkowe informacje: