KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przybranowo
Miejscowość:
Przybranowo
Sołectwo:
Przybranowo
Kategoria inwestycji:
Kanalizacja
Wartość:
975 000,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2018
Dodatkowe informacje:
Operacja pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przybranowo wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Wilkostowo” mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przybranowo i sieci wodociągowej w miejscowości Wilkostowo. Realizacja operacji przyczyniła się do zwiększenia ilości osób korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020