KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Stawki przy ulicy Miodowej.
Miejscowość:
Stawki
Sołectwo:
Stawki
Kategoria inwestycji:
Kanalizacja
Wartość:
6 900,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2021
Dodatkowe informacje:
Budowa dwóch nowych odcinków sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami do działek sąsiednich. Inwestycja obejmuje teren działek 42/2 i 197. Łączna długość zbudowanej sieci wynosi 76,1 mb wraz z czterema przyłączami o łącznej długości 10,2mb.