KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć kanalizacyjna Łazieniec ul. Podgórna dz. 22/12 i 22/32
Miejscowość:
Łazieniec
Sołectwo:
Łazieniec
Kategoria inwestycji:
Kanalizacja
Wartość:
22 030,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2020
Dodatkowe informacje:
Sieć kanalizacyjna Łazieniec ul. Podgórna dz. 22/12 i 22/32, dlugosc 90m , zakończona 30.12.2020, rura fi 200.