KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć kanalizacyjna Łazieniec
Miejscowość:
Łazieniec
Sołectwo:
Łazieniec
Kategoria inwestycji:
Kanalizacja
Wartość:
0,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2021
Dodatkowe informacje:
sieć kanalizacyjna Łazieniec, zaznaczenie na działce 32/1, rura fi 200, długość 316 mb, zakończona 18.01.2021