KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć kanalizacyjna Stawki
Miejscowość:
Stawki
Sołectwo:
Stawki
Kategoria inwestycji:
Kanalizacja
Wartość:
14 900,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2020
Dodatkowe informacje:
Sieć kanalizacyjna Stawki, ul. Okrężna dz. 17/12, długość 75 m, rura 200, zakończona 17.12.2020.