KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Goszczewo
Miejscowość:
Goszczewo
Sołectwo:
Goszczewo
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
13 000,00 zł
Data zakończenia realizacji:
0
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa 201mb