KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Grabie
Miejscowość:
Grabie
Sołectwo:
Grabie
Kategoria inwestycji:
Wartość:
24 500,00 zł
Data zakończenia realizacji:
0
Dodatkowe informacje:
Sieć 396 mb