KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Łazieniec, ul. Podgórna
Miejscowość:
Łazieniec
Sołectwo:
Łazieniec
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
14 450,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2021
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa Łazieniec, zakończona 01.02.2021rura fi 110, długość 140mb.