KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Łazieniec
Miejscowość:
Sołectwo:
Kategoria inwestycji:
Wartość:
29 630,00 zł
Data zakończenia realizacji:
0
Dodatkowe informacje:
sieć wodociągowa Łazieniec, długość 318 Mb, rura fi 110, zakończona 18.01.2021