KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Łazieniec ul. Podgórna dz. 22/12 i 22/32
Miejscowość:
Łazieniec
Sołectwo:
Łazieniec
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
15 065,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2020
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa Łazieniec ul. Podgórna dz. 22/12 i 22/32, dlugosc 85m, zakończona 30.12.2020