KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Łazieniec ul. Stroma
Miejscowość:
Łazieniec
Sołectwo:
Łazieniec
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
12 050,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2020
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa Łazieniec ul. Stroma dz. 104/8 i 104/9, rura fi 110, długosc 110m. Zakończona 28.12.2020