KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Łazieniec
Miejscowość:
Łazieniec
Sołectwo:
Łazieniec
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
22 000,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2016
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa przy ulicy Orla Góra w miejscowości Łazieniec o długości 500mb.