KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Odolion
Miejscowość:
Odolion
Sołectwo:
Odolion
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
15 000,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2021
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa Odolion, ul. Lipowa, dz. 111, dlugosc 80m, rura 110, zakończona 18.01.2021