KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Opoki
Miejscowość:
Opoki
Sołectwo:
Opoki
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
43 320,00 zł
Data zakończenia realizacji:
0
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa w miejscowości Opoki o długości 1344 mb.