KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Ośno
Miejscowość:
Ośno
Sołectwo:
Ośno
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
6 340,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2020
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa Ośno 209/1 i 94/3, rura fi 110, długość 35m, zakończona 30.10.2020