KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Ośno dz. 62/11 i 158/1
Miejscowość:
Ośno
Sołectwo:
Ośno
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
29 430,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2020
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa Ośno dz. 62/11 i 158/1, długość 200m, rura na dz. 158/1 - fi 160, a na dz. 62/11 -fi 110. Zakończona 19.10.2020