KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Ośno
Miejscowość:
Ośno
Sołectwo:
Ośno
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
7 780,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2021
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa Ośno, długość 20mb, rura 110, zakończona 27.04.2021