KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Rożno-Parcele dz. 74/12 i 74/8
Miejscowość:
Rożno-Parcele
Sołectwo:
Rożno-Parcele
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
9 970,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2020
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa Rożno-Parcele dz. 74/12 i 74/8, długość 270 m, rura fi 110, zakończona 23.01.2020.