KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Rożno-Parcele ul. Akacjowa dz. 159
Miejscowość:
Rożno-Parcele
Sołectwo:
Rożno-Parcele
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
7 700,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2019
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa Rożno-Parcele ul. Akacjowa dz. 159, rura 110, dlugosc 100m, zakończone 13.11.2019r.