KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Rożno-Parcele ul. Tulipanowa dz. 50/16
Miejscowość:
Rożno-Parcele
Sołectwo:
Rożno-Parcele
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
4 440,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2020
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa Rożno-Parcele ul. Tulipanowa dz. 50/16, długość 60mb, zakończone 12.11.2020r.