KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Rożno-Parcele
Miejscowość:
Rożno-Parcele
Sołectwo:
Rożno-Parcele
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
18 780,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2021
Dodatkowe informacje:
sieć wodociągowa rozno parcele. Rura fi 110, długość 300 Mb. Zakończona 03.02.2021