KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Stawki ul. Okrężna
Miejscowość:
Stawki
Sołectwo:
Stawki
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
9 120,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2020
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa Stawki ul. Okrężna dz. 17/12, długość 85m, rura fi 110, zakończona 17.12.2020