KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Stawki
Miejscowość:
Stawki
Sołectwo:
Stawki
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
19 100,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2016
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa miejscowości Stawki o długości 379 mb