KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Wólka
Miejscowość:
Wólka
Sołectwo:
Wólka
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
72 000,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2021
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa Wólka, 500 mb, zakończona dnia 12.05.2021, rura fi 110