KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa Wólka
Miejscowość:
Wólka
Sołectwo:
Wólka
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
8 100,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2016
Dodatkowe informacje:
Sieć wodociągowa w miejscowości Wólka o długości 42 mb