KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa z przyłączem w Wólce
Miejscowość:
Wólka
Sołectwo:
wólka
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
0,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2021
Dodatkowe informacje:
Budowa rurociągu sieci wodociągowej o długości 486 mb posadowionej w działkach numer 77/1, 85, 92/2 poprzez przedłużenie istniejącego odcinka wodociągu z istniejącego węzła hydrantowego.