KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa
Miejscowość:
Łazieniec
Sołectwo:
Łazieniec
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
22 228,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2019
Dodatkowe informacje: