KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Studnia 11D
Miejscowość:
Nowy Ciechocinek
Sołectwo:
Kuczek
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
29 000,00 zł
Data zakończenia realizacji:
2016
Dodatkowe informacje: