KARTA INFORMACYJNA
Nazwa inwestycji:
Studnia 25 B Kuczek
Miejscowość:
Nowy Ciechocinek
Sołectwo:
Kuczek
Kategoria inwestycji:
Wodociągi
Wartość:
32 000,00 zł
Data zakończenia realizacji:
0
Dodatkowe informacje: