Transport publiczny

Wróć

Z dniem 01.01.2023 r. na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski uruchomione zostały przewozy regularne w krajowym transporcie publicznym, dla których gmina Aleksandrów Kujawski będzie organizatorem.

Na terenie gminy będzie funkcjonowało 8 linii komunikacyjnych o łącznej długości 278 km. Autobusy będą kursowały w dni nauki szkolnej zgodnie z rozkładem jazdy, który dostępny jest na stronie gminy.

Linie komunikacyjne zostały utworzone na bazie wcześniejszych tras realizowanych w ramach dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, co stanowi pierwszy etap w rozwoju transportu publicznego na terenie Gminy oraz Powiatu Aleksandrowskiego.

W ramach niniejszego transportu prawo do bezpłatnych przejazdów przysługuje:

  1. uczniom uczęszczającym do szkół na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski;
  2. dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole;
  3. osobom zatrudnionym na stanowisku opiekuna dowozów w czasie wykonywania obowiązku służbowego.

Dla osób nieobjętych zwolnieniem z opłat za korzystanie z transportu publicznego dla ww. linii  wprowadza się następujące ceny biletów:

  1. biletu jednorazowego – 8,00 zł,
  2. biletu jednorazowego za przewóz bagażu lub zwierząt wynosi – 5,00 zł,
  3. biletu miesięcznego obowiązującego na wszystkich liniach wynosi – 200,00 zł.

Gmina Aleksandrów Kujawski, jako organizator publicznego transportu zbiorowego, pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 226.365,18 zł.

Gmina Aleksandrów Kujawski jest pierwszą gminą w Powiecie Aleksandrowskim, która wprowadziła takie rozwiązanie.

Uchwały powołujące transport publiczny oraz regulamin przewozu zobacz na stronach BIP:

Link 1

Link 2