WODOMIERZE DO LEGALIZACJI

25 listopada 2021

Informujemy, iż w związku z kończącym się okresem legalizacji wodomierzy elektronicznych Multical 21 z rokiem nadania oceny zgodności z 2016 r. GPU „ALGAWA” Sp. z o.o. zgodnie z art. 26c ust. 1 Ustawy Prawo o miarach wystosowało wniosek do Urzędu Miar i Wag w Bydgoszczy o odroczenie terminu dokonania ponownej legalizacji. W odpowiedzi na nasz wniosek otrzymaliśmy decyzje (zgodę) na wydłużenie stosowania urządzeń pomiarowych z roku 2016 o kolejne 12 miesięcy dla pierwszej partii wodomierzy.

Lista wodomierzy z wydłużonym okresem legalizacyjnym znajduje się tutaj:

Tym samym w najbliższym okresie przedmiotowe wodomierze będą systematycznie demontowane i wysyłane do legalizacji. W związku z powyższym prosimy o umożliwienie ekipom monterskim demontaż, a następnie montaż wodomierzy z ważną cechą legalizacyjną. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i współpracę.

W razie jakichkolwiek pytań dzwoń: Biuro Obsługi Klienta – tel: 732-888-116.