ZMIANA CENY ZA ZRZUT ŚCIEKÓW

3 stycznia 2022

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od 7 stycznia 2022 roku będzie obowiązywał drugi okres taryfy za wodę i ścieki zatwierdzonej 18.12.2020r. Informujemy, iż cena za dostarczaną wodę pozostanie bez zmian. Jednakże w przypadku ścieków cena będzie wynosić 14,34zł brutto (tj. o 0,13zł brutto więcej niż w poprzednim roku). Dokładne ceny prezentowane są w zestawieniu tabelarycznym. Należy tutaj wspomnieć, że nowe taryfy zatwierdzane są na trzy lata i zmieniają się w poszczególnych okresach.

Cena za wodę:

Przypominamy, iż w zakresie działalności polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę mamy dwie grupy odbiorców, tj.:

Grupa 1 obejmująca odbiorców z terenu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski zasilanych w wodę
w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę [gospodarstwa domowe].

Grupa 2 obejmująca odbiorców z terenu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski zasilanych w wodę
w ramach poboru, uzdatniania i dostarczania wody [pozostałe].

Cena za ścieki:

W zakresie działalności polegającej na zbiorowym odprowadzeniu ścieków wydzielono jedną grupę odbiorców, obejmującą wszystkich odbiorców usług z terenu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski włączonych do sieci kanalizacyjnej.

Szczegóły znajdziesz na BIP GPU ALGAWA: http://www.algawa.4bip.pl/index.php?idg=7&id=70&x=6