Zamów usługę beczką asenizacyjną online na naszej stronie lub zadzwoń pod numer: 54 282 07 70, 732 888 113, 732 888 116. Z Karta Dużej Rodziny 5% taniej.

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

27 lipca 2022

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Aleksandrów Kujawski

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022, poz. 1297) jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, oczyszczali ścieków oraz kontroli ich funkcjonowania i opróżniania.

Z uwagi na najnowsze zmiany ww. ustawy oraz w celu koniecznej aktualizacji ewidencji, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje o rozpoczęciu przeprowadzenia cyklu kontroli od 01.08.2022 r., w ramach której mieszkańcy Gminy Aleksandrów Kujawski będą zobowiązani wypełnić oświadczenie o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ).

Jednocześnie informujemy, że w trakcie przeprowadzenia kontroli będą sprawdzane:

– umowy (korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych) oraz

-rachunki/faktury potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Należy pamiętać, że rachunki muszą potwierdzić regularność wywozu ścieków (dot. zgodności postanowień umów, z wymaganiami określonymi w regulaminie).

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych (tzw. szamba) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię ziemi, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, co wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Ponadto, właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

Rejestr zezwoleń dostępny jest na stronie bip urzędu:

http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/gospodarka…

/https://gm-aleksandrow-kujawski.rbip.mojregion.info/…