Zamów usługę beczką asenizacyjną online na naszej stronie lub zadzwoń pod numer: 54 282 07 70, 732 888 113, 732 888 116. Z Karta Dużej Rodziny 5% taniej.

ZMIANA CENY ZA DOSTARCZANIE WODY I ZRZUT ŚCIEKÓW

20 września 2022

Informujemy, iż w dniu 26 sierpnia 2022r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało pozytywną decyzję zatwierdzającą nowe stawki cen za wodę i ścieki. Decyzja stała się ostateczna
w dniu 16 września 2022r. i została opublikowana na stronie BIP PGW Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-26-28-2022-d-dw.html?fbclid=IwAR0w-_qC_azVjHDZ59VCPaFV4G3BDMTCZYBZwnYl-0cZ667qm1OMRUHrFkQ w dniu 20 września 2022r.

Nowa taryfa wchodzi w życie od 28 wrzesnia 2022r.

Cena za wodę:

Przypominamy, iż w zakresie działalności polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę mamy dwie grupy odbiorców, tj.:

Grupa 1 obejmująca odbiorców z terenu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski zasilanych w wodę
w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę [gospodarstwa domowe].

Grupa 2 obejmująca odbiorców z terenu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski zasilanych w wodę
w ramach poboru, uzdatniania i dostarczania wody [pozostałe].

LP.Grupa taryfowaCena netto za 1m³ [zł]Cena brutto za 1m³ [zł]
1Grupa 13,704,00
2Grupa 23,754,05

Cena za ścieki:

W zakresie działalności polegającej na zbiorowym odprowadzeniu ścieków wydzielono jedną grupę odbiorców, obejmującą wszystkich odbiorców usług z terenu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski włączonych do sieci kanalizacyjnej.

LP.Grupa taryfowaCena netto za 1m³ [zł]Cena brutto za 1m³ [zł]
1Grupa 113,4314,50

Załącznik nr 1:

Decyzja PGW Wody Polskie Decyzja nr GD.RZT.70.26.28.2022/D.DW z dnia 26 sierpnia 2022 roku.