Zamów usługę beczką asenizacyjną online na naszej stronie lub zadzwoń pod numer: 54 282 07 70, 732 888 113, 732 888 116. Z Karta Dużej Rodziny 5% taniej.

Infrastruktura

Wróć

Infrastruktura

WODOCIĄGI:

Gmina  Aleksandrów  Kujawski  jest  zwodociągowana  w  91  %  (BDL  GUS  2013r.)  a brakujący 9% to mieszkańcy posiadający własne płytkie studnie przydomowe. Zaopatrywanie w wodę mieszkańców odbywa się za pomocą układu sieci magistralnych i rozdzielczych. Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe Algawa Sp. z o.o. dostarcza wodę sieciami wodociągowymi o długości niespełna 223,3 km, rozlokowanymi na terenie całej Gminy Aleksandrów Kujawski. Ilość  przyłączy  sieci wodociągowej  prowadzących  do  budynków  mieszkalnych  i  zbiorowego  zamieszkiwania  wyniosła 3126 szt.

Wody wydobywane przez GPU Algawa Sp. z o.o., ze wszystkich ujęć są wodami pochodzącymi z pokładów czwartorzędowych, charakteryzujących się ponadnormatywną zawartością żelaza i manganu. Z tego też względu konieczne jest uzdatnianie wydobytej wody, mające na celu zredukowanie owych pierwiastków do poziomu normy określających jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zaopatrzenie w wodę w gminie opiera się na czterech ujęciach wody: „Służewo”, „Kuczek”, „Ośno” oraz „Grabie”.

KANALIZACJA:

Gmina  Aleksandrów  Kujawski  nie  posiada własnej oczyszczalni  ścieków.  Obecnie ścieki z obszarów gminy kierowane są do oczyszczalni ścieków w mieście Aleksandrów Kujawski, która  obsługuje  zarówno  teren  miasta  jak  i  gminy.  Jest  to  oczyszczalnia  typu  Bioxyblok  o przepustowości   2300,0  m3/d.  Ścieki  pochodzące  tylko  z  taboru  asenizacyjnego  kierowane  są również  na  mechaniczno – chemiczną  oczyszczalnię  ścieków  w  Ciechocinku,  której  przepustowość wynosi około 6 500 m3/d.

Łączną  ilość  ścieków  odprowadzaną obecnie do  miejskiej  oczyszczalni w Aleksandrowie Kujawskim  szacuje się na około 96.000 m3/rok. W  gminie  Aleksandrów  Kujawski  sieć  kanalizacji  sanitarnej  posiadają  miejscowości: Służewo, Broniszewo, Rożno – Parcele, Łazieniec, Odolion, Stawki, Zgoda.

Aktualnie szacuje się, że siecią kanalizacji sanitarnej objętych  jest ok. 19,5 % mieszkańców  gminy (stan na koniec 2015r.), a długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 48 km.