Zamów usługę beczką asenizacyjną online na naszej stronie lub zadzwoń pod numer: 54 282 07 70, 732 888 113, 732 888 116. Z Karta Dużej Rodziny 5% taniej.

Jakość wody

Wróć

Jakości wody

Wszystkie ujęcia wody eksploatowane przez Spółkę podlegają nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zgodnie ze stawianymi wymaganiami, każda ze stacji posiada zatwierdzony harmonogram poboru próbek wody uzdatnionej, przewidzianej do badania pod względem fizyko-chemicznym jak i mikrobiologicznym.

Oprócz badań prowadzonych przez Spółkę w ramach monitoringu wewnętrznego, prowadzone są też kontrole wykonywane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Aleksandrowie Kujawskim, w ramach której oprócz jakości wody, ocenie podlega również stan sanitarny samych ujęć.

Ponadto raz do roku z każdej ze stacji pobierane są próbki wody do badania rozszerzonego, w ramach monitoringu przeglądowego. Badanie takie wykonywane jest przez laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Twardość wody

Ujęciemg CaCO3/litrStopnie francuskieStopnie angielskieStopnie niemieckie
Kuczek45445,4031,8525,44
Ośno45845,8032,1325,66
Służewo37937,9025,5921,24
Grabie30230,2021,1916,92

Zawartość związków wapnia i magnezu rozpuszczonych w wodzie determinuje stopień jej twardości. Konsumenci określają ten parametr zawartością kamienia, który jest niczym innym jak wytrąconymi podczas gotowania (lub podgrzewania) wody, węglanem wapnia i magnezu.

Podgrzewanie wody powoduje „odgazowanie”, rozpuszczonego w niej dwutlenku węgla który z kolei odpowiada za utrzymanie węglanów wapnia i magnezu w stanie rozpuszczonym. Brak dwutlenku węgla, powoduje wytrącanie się osadów potocznie zwanych kamieniem.

Wody wydobywane z ujęć Spółki, zaliczane są do wód od średnio twardych do twardych.

Twardość wody podawana jest w różnych jednostkach, jednak podstawową jest zawartość CaCO3 podawana w mg/litr.