Zamów usługę beczką asenizacyjną online na naszej stronie lub zadzwoń pod numer: 54 282 07 70, 732 888 113, 732 888 116. Z Karta Dużej Rodziny 5% taniej.

Spółka zakończyła realizację inwestycji pn.”Rozbudowa systemów wodno kanalizacyjnych w gminie Aleksandrów Kujawski”

Wróć

Spółka zakończyła realizację inwestycji pn.”Rozbudowa systemów wodno kanalizacyjnych w gminie Aleksandrów Kujawski”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Inwestycje zrealizowane w ramach programu to:

– Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Przybranowie

– Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ośnie, Służewie oraz Grabiu

– Budowa sieci wodociągowej w m. Chrusty

– Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Przybranowo

Celem wykonania poszczególnych zadań była poprawa jakości życia mieszkańców terenie gminy Aleksandrów Kujawski. 

Zadanie jest wspófinansowane w 63,63 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych spółki oraz preferencyjnego kredytu udzielnego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.